W 2020 roku przypada wiele okrągłych rocznic. W maju do grona trzydziestolatków dołączył „Vogue”, w sierpniu minęło 20 lat od wydania albumu „Music”, w listopadzie swoje 30 urodziny świętowała kultowa składanka „The Immaculate Collection”, a od wydania „Confessions on a Dance Floor” minęło 15 lat. Tę ostatnią okazję celebrowaliśmy, poświęcając tematyce albumu cały listopad. Dziś również mamy okazję do świętowania – jesteśmy z Wami już 4 lata.

Mając na uwadze dwie ostatnie z wymienionych okazji, chcemy Was zaprosić do udziału w konkursie, w którym 4 osoby nagrodzimy kubkiem z grafiką z „Confessions…” (zdjęcie poniżej). Co należy zrobić?

(AKTUALIZACJA) Do 10.12.2020 11.12.2020, do godziny 23:59 należy polubić stronę Royal Madonna na Facebooku, polubić wpis informujący o konkursie i przesłać zdjęcie, którego tematem jest „Lockdown z Madonną”.
Pokażcie nam, jak Madonna towarzyszy Wam w codziennym życiu w dobie globalnej pandemii.

Na zdjęcia czekamy w wiadomości prywatnej na Facebooku.

Spośród nadesłanych zdjęć ekipa Royal Madonna wyłoni zwycięzców na drodze głosowania. Kryterium oceny będzie oryginalność i kreatywność.

Uwaga! Zdjęcie nie musi przedstawiać Was, jednak wysyłający zgadza się na jego publikację i zaświadcza, że jest jego autorem. Możecie również przesłać opisy do zdjęcia, które wraz z nim opublikujemy, jednak nie podlegają one ocenie.

Koniecznie przeczytajcie poniższy regulamin, ponieważ udział w konkursie jest równoznaczny z jego akceptacją!

REGULAMIN KONKURSU

  1. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych (zwanych dalej „Uczestnikami”) zamieszkujących na terytorium Polski, z wyjątkiem redakcji Royal Madonna (zwanej dalej „Organizatorem”). Przystępując do konkursu, Uczestnik informuje, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, spełnia wszystkie zawarte w nim wymagania i zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych w nim zasad.
  2. W konkursie przewidziano nagrody: 4 kubki z grafiką z albumu „Confessions on a Dance Floor”.
  3. Aby wziąć udział w konkursie, należy polubić stronę Royal Madonna, post konkursowy oraz przesłać zdjęcie, którego tematem będzie „Lockdown z Madonną”.
  4. Wymienione czynności należy wykonać do 10.12.2020, do godziny 23:59. Prace nadesłane po upływie tego czasu nie będą brane pod uwagę.
  5. Kryterium oceny zdjęć będzie ich oryginalność, atrakcyjność i kreatywność. Zdjęcia w jakikolwiek sposób naruszające zasady współżycia społecznego (w tym przedstawiające treści dyskryminujące lub pornograficzne) podlegają dyskwalifikacji.
  6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez ekipę Royal Madonna i otrzymają wspomniane kubki. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru liczby nagrodzonych osób bez udzielania wyjaśnień.
  7. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem osobnego posta na Facebooku do dnia 13.12.2020. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom drogą pocztową na adres podany Organizatorowi w wiadomości prywatnej.
  8. Nagrody nie podlegają jakiejkolwiek wymianie (także pieniężnej), a także nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. Nagrody nieodbrane z jakiegokolwiek powodu pozostają własnością Organizatora.
  9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ,t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Dz. U. UE L 119 z 2016 r.) przez Royal Madonna wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Uczestnik wyraża również zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, jeśli okaże się zwycięzcą.