Kolejny konkurs!

Jeśli wybieracie się na imprezę „Madonna: The Celebration Party” 22 lipca w Krakowie, w klubie Kicz – ten konkurs Wam się spodoba!

3 osoby w najciekawszym stroju lub koszulce dostaną możliwość wyboru nagrody – składanki „Finally Enough Love” na winylu, hiszpańskiego wydania „Vanity Fair” z lutego 2023 z Madonną na okładce oraz – dla każdej osoby – obrazu z wydrukiem na metalowej płycie i torby z logo „The Celebration Tour”!


REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych – uczestników imprezy „Madonna: The Celebration Party” (zwanych dalej „Uczestnikami”) zamieszkujących na terytorium Polski, z wyjątkiem redakcji Royal Madonna (zwanej dalej „Organizatorem”) oraz pracowników klubu Kicz. Przystępując do konkursu, Uczestnik informuje, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, spełnia wszystkie zawarte w nim wymagania i zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych w nim zasad.

2. W konkursie przewidziano 3 nagrody:

  • 1. miejsce: wybór między „Finally Enough Love” (wydanie 2LP) i magazynem „Vanity Fair” z lutego 2023 + wybór drukowanego na metalu obrazu + torba z logo „The Celebration Tour”
  • 2. miejsce: pozostała nagroda „Finally Enough Love” (wydanie 2LP) lub magazyn „Vanity Fair” (w zależności od wyboru pierwszej osoby) + wybór drukowanego na metalu obrazu (z pozostałej puli) + torba z logo „The Celebration Tour”
  • 3. miejsce: pozostały obraz drukowany na metalu + torba z logo „The Celebration Tour”

3. Konkurs będzie mieć miejsce podczas trwania ww. imprezy.

4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez twórców Royal Madonna na podstawie kryterium:

  • oryginalności
  • wkładu pracy w stworzenie stroju

5. Ubiór, będący przedmiotem oceny, nie może godzić w czyjekolwiek dobre imię. Zabrania się koszulek i/lub strojów wyzywających, wulgarnych, przedstawiających kogokolwiek w złym świetle i naruszających jakiekolwiek normy społeczne. Strój powinien być odpowiedni do okazji, jaką jest klubowa impreza.

6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w kontakcie bezpośrednim podczas imprezy.

7. Jedyną formą odbioru nagrody jest uczestnictwo w imprezie i odbiór osobisty w momencie wręczenia nagrody, które odbędzie się 22 lipca około godziny 23-23:30.

8. Nagrody nie podlegają jakiejkolwiek wymianie (także pieniężnej), a także nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. Nagrody nieodebrane z jakiegokolwiek powodu pozostają własnością Organizatora.

9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Dz. U. UE L 119 z 2016 r.) przez Royal Madonna wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Uczestnik wyraża również zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska lub nicku w poście informującym o wygranej.